WYBRAŁEŚ STAŻ

Zaaplikuj na wybrane zadanie

Zjedź na dół, aby wybrać zadanie

Zacznij od wyboru zadania

Oddajemy w Twoje ręce zadania objęte patronatem naszych klientów. Wybierz to zadanie, które chcesz zrealizować, aby dostać się na staż.

Opis klienta

PEOPLE PRODUCTIONS SWEDEN AB jest firmą, której pasją jest talent. Przez wiele lat zatrudnili ponad 20 000 uzdolnionych ludzi, którzy nauczyli ich, że potencjał jest silniejszy niż przeszłość. Swoje rozwiązania kierują do osób szukających pracy i dla tych, którzy poszukują talentów do swoich organizacji. Tworzą szwedzką platformę Lärarförmedlarna dla nauczycieli i szkół oraz platformę Pamoja, która jest rozwiązaniem dla nowoczesnych organizacji, które łowią talenty oraz tych, którzy szukają idealnego miejsca pracy.

Opis szczegółowy zadania:

 • Stwórz prostą aplikację z użyciem biblioteki React, zawierającą dwa widoki
 • Zaprojektuj i zaimplementuj komponent nawigacji i routing, które pozwolą na przenoszenie się między widokami
 • Zaprojektuj i zaimplementuj dwa generyczne komponenty – filtry i listę, które umieścisz na obu widokach
 • Komponent filtrów musi być konfigurowalny – na podstawie przekazanego obiektu z konfiguracją ma wyrenderować odpowiednie filtry
 • Zaimplementuj różne typy filtrów (np. numeryczny, tekstowy, tak/nie, select)
 • Komponent listy ma renderować rekordy na podstawie danych, które otrzymuje
 • Aplikacja musi reagować na zmianę filtrów i odpowiednio wyświetlać rekordy na liście
 • Zaimplementuj optymalny i wygodny sposób aplikowania filtrów
 • Komponent listy powinien obsługiwać paginację i zmienny rozmiar strony (10/20/50)
 • Komponent listy powinien otrzymywać gotową kolekcję z zewnątrz – zaimplementuj prosty data layer (np. z użyciem ContextAPI lub Redux)
 • Użyj zbiorów danych zamieszczonych w materiałach dodatkowych

Wymagania techniczne:

 • Typescript
 • React
 • MaterialUI

Na co zwrócimy uwagę przy ocenie:

 • Jakość i czytelność kodu
 • Elastyczność i reużywalność rozwiązania
 • Zgodność z dobrymi praktykami i wykorzystanie wymaganych bibliotek
 • Estetyka wykonania

Opis klienta

Monaker group, Inc. – to innowacyjna firma działająca na w branży hospitality, oferująca w swoim wachlarzu usług kompleksowe planowanie wakacji jak i podróży służbowych. Platforma umożliwia kupno biletów lotniczych, wynajem samochodów, hoteli, mieszkań, domów organizacji dodatkowych atrakcji jak zwiedzanie czy safari.

Opis szczegółowy zadania

 • Na podstawie otrzymanych materiałów dodatkowych przygotuj style, których użyjesz w widokach
 • Zaprojektuj i zaimplementuj widok formularza kontaktowego umożliwiającego wysłanie formularza do zadanego adresu url.
 • Formularz powinien walidować wymagalność uzupełnienia pól
 • Formularz powinien posiadać zabezpieczenie antybotowe – zaproponuj rozwiązanie
 • Po kliknięciu ‘Send’ wyślij dane z formularza do dowolnego otwartego API zapytaniem POST i pobierz dane odpowiedzi, na podstawie których określisz czy wysyłanie się powiodło. W tym wypadku powinien zostać zwrócony błąd z informacją o przyczynie błędu.
 • Wyświetl błąd przychodzący z powyższego zapytania POST na formularzu w formie ogólnego komunikatu błędu walidacji.

Na co zwrócimy uwagę przy ocenie

 • Jakość i czytelność kodu
 • Jakość i stabilność rozwiązania
 • Wizualny efekt końcowy, aspekty UX oraz responsywność
 • Sposób wykorzystania GIT’a

Opis klienta

Polenergia Dystrybucja Sp. z o. o. - świadczy usługę dystrybucji i sprzedaży energii do ok. 20 000 Klientów na terenie całej Polski, przy rocznym wolumenie dystrybuowanej energii na poziomie ok. 300 GWh. Spółka stawia sobie za cel przyjazne, elastyczne i zorientowane na sukces relacje z Klientami oraz zapewnienie najwyższego standardu świadczonych usług.

Opis szczegółowy zadania

 • Na podstawie otrzymanych materiałów dodatkowych przygotuj style których użyjesz w widokach
 • Zaprojektuj i zaimplementuj widok ustawień użytkownika z opcją rezygnacji z usługi „e-faktura”
 • Zaprojektuj i zaimplementuj generyczny szablon widoku odpowiedzialnego za wyświetlanie treści klientowi i umożliwiający potwierdzenie lub rezygnację z wykonywanej akcji
 • Wykorzystując szablon zaimplementuj okno odwodzące użytkownika od próby rezygnacji z e-faktury
 • Skonsumuj dowolne otwarte API zapytaniem GET i pobierz dane na podstawie których określisz początkowy stan e-faktury. Przykładowo:
  • Po otwarciu strony pobierz z otwartego API Narodowego Banku Polskiego kurs PLN/USD, jeśli setna część kursu jest parzysta usługa jest aktywna, w przeciwnym razie usługa jest nieaktywna

Na co zwrócimy uwagę przy ocenie

 • Jakość i czytelność kodu
 • Jakość i stabilność rozwiązania
 • Wizualny efekt końcowy, aspekty UX oraz responsywność
 • Sposób wykorzystania GIT’a

Opis klienta

eSight Energy z siedzibą w Londynie, to twórca platformy do zarządzania energią. System zapewnia narzędzia do monitoringu i analizy zużycia energii, dzięki czemu łatwiejsze staje się osiąganie celów energetycznych. Misją eSight Energy jest umożliwienie klientom zmniejszenia zużycia energii, a co za tym idzie dbałość o środowisko. Firma ma ponad 20-letnie doświadczenie we współpracy z różnymi globalnymi klientami. Wśród nich znajdziemy między innymi: Airbus, Volvo, Carlsberg Group, Heineken.

Opis szczegółowy zadania.

Przygotuj aplikację webową, która umożliwi prezentację oraz edycję danych pobranych za pomocą REST API, spełniającą poniższe wymagania:

 • Dane są wyświetlone w postaci tabeli,
 • Użytkownik ma możliwość sortowania po każdej kolumnie, rosnąco i malejąco
 • Dane są postronicowane,
 • Możliwość zmiany liczby rekordów wyświetlanych na stronie – trzy zdefiniowane rozmiary 10, 20 i 50 pozycji,
 • Ponad tabelą znajdują się filtry, z możliwością filtrowania tekstu, zakresu dat,
 • Możliwość eksportu danych do formatu CSV,
 • Możliwość zaznaczenia kilku wierszy,
 • Każdy wiersz posiada przyciski akcji takie jak „Usuń” oraz „Edytuj”,
 • Przycisk „Edytuj” przenosi do okna edycji,
 • Z poziomu edycji użytkownik może zmodyfikować zmiany danych rekordu lub przejść do listy,
 • Obsługa różnych kultur, języków i formatów daty i godziny,
 • Wygląd aplikacji powinien być dostosowany do projektu przygotowanego przez klienta.

Architektura aplikacji powinna zakładać, że wszystkie elementy muszą być zbudowane tak aby w łatwy sposób mogły być używane na innych podobnych ekranach aplikacji.

Wymagania techniczne

 • C#
 • Blazor
 • Rest API
 • .NET Core

Na co zwrócimy uwagę przy ocenie

 • Jakość i czytelność kodu
 • Stabilność rozwiązania
 • Estetyka wykonania
 • Pomysłowość i kreatywność