WYBRAŁEŚ STAŻ

Zaaplikuj na wybrane zadanie

Zjedź na dół, aby wybrać zadanie

Zacznij od wyboru zadania

Oddajemy w Twoje ręce zadania objęte patronatem naszych klientów. Wybierz to zadanie, które chcesz zrealizować, aby dostać się na staż.

Opis klienta

Myneva Group GMBH – Pionier na rynku oprogramowania opieki społecznej i branży medycznej w zachodniej Europie. Grupa dostarcza produkty do kompleksowej obsługi szpitali, hospicjów, centrów pomocy społecznej, a także domów spokojnej starości czy placówek opieki nad niepełnosprawnymi.

Opis szczegółowy zadania

 • Przygotować keycloak theme uwzględniający 4 scenariusze:
  • Logowanie użytkownika do aplikacji
  • Zakładanie nowego konta
  • Stronę profilu użytkownika
  • Potwierdzanie nowego konta
  • Resetowanie hasła
 • Utworzyć nowy realm. Najlepiej w postaci skryptów, przynajmniej w formie instrukcji krok po kroku.
 • Skonfigurować przykładową aplikację z użyciem keycloaka jako centrum autentykacji i autoryzacji. Do tego celu należy użyć OpenID Connect.

Na co zwrócimy uwagę przy ocenie

 • Jakość i czytelność kodu
 • Stabilność rozwiązania
 • Stopień wykorzystania gotowych elementów keycloaka
 • Stopień automatyzacji (Na plus oceniane będzie przygotowanie kompletnego Dockerfile lub procesu buildu w oparciu o Makefile)
 • Sposób wykorzystania GIT’a

Co jest pomijane przy ocenie

Przykładowa aplikacja. Ocenie podlega wyłącznie integracja. Sama aplikacja, jej sensowność, czy wykorzystane technologie są dla nas nieistotne.